ОПРР и модерното образование: Как променихме България, част 7

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио Fresh!, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
В момента се модернизират 456 образователни институции, от които вече са завършени 103 училища, 57 детски градини и 9 университета. 
 
Освен строително-монтажни дейности, основен ремонт, нови фасади, покриви и дограма, в училищата се подменя и оборудването, внедрят се модерни системи за енергийна ефективност, обучение и преподаване. В повечето от тях са ремонтирани и училищните дворове, на места са изградени нови физкултурни салони, спортни площадки, както и асансьори за лица в неравностойно положение. 
 
Подкрепата по ОПРР не е само за обновяване и модернизиране на материалната база в училищата, детските градини и университетите, но и за реализация на иновативни проекти в спортни, културни, професионални и специализирани училища от национално и регионално значение. 
 
Инвестициите в образованието създават подходящи и съвременни условия за децата, учениците, студентите и техните преподаватели, така, че в по-приветлива и комфортна среда да разгърнат своите таланти, умения и заложби и да планират живота си в родината. 
 
Съвременният и модерен вид на образователните обекти - независимо дали са общински, държавни, общообразователни или професионални училища, висшите учебни заведения, детските градини, ще остане един от приоритетите за финансиране и през новия програмен период 2021-2027 г. по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 
 
По 46 договора се модернизират училища  в сферата на земеделието, агротехника, ветеринарна медицина, строителство и архитектура, търговски и технически гимназии, и други по процедура "Подкрепа за професионалните училища в Република България" с бенефициент Министерство на образованието и науката по Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г. 
 
Днес ви представяме: Варна - Спортно училище "Георги Бенковски"
 
 
Спортно училище "Георги Бенковски" в град Варна има богата история. Създадено е през далечната 1971. 
 
 
През годините неговите възпитаници са завоювали много успехи за България от големи първенства. Училището се гордее с 49 участници на Олимпийски игри и 12 медала от най-големия спортен форум. В момента в учебното заведение се обучават близо 600 спортисти от 17 вида спорт. 
 
 
Проект "Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортно училище "Георги Бенковски", гр. Варна" е завършен в края на 2018. В рамките на дейностите на проекта са извършени строително-монтажните работи за цялостно обновяване на училището, което има не само регионално, но и национално значение.
 
 
През тази година, 2021, училището ще отбележи 50 години от създаването си с изцяло нов облик, с ученици и треньори, които вярват в бъдещите си успехи и че могат да водят успешно подготовката си, и да повишават спортните си успехи. 
 
 
По проекта, финансиран по ОПРР, е извършен цялостен ремонт и реконструкция на училището, въведени са мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпа на хора с увреждания до сградите. 
 
 
Училищните стаи са обезпечени с необходимото оборудване за модернизиране на образователния процес, с нови компютри, периферна техника, мебели и др. В допълнение, тренировъчните помещения са оборудвани с всички съвременни и модерни уреди за подобряване на спортните умения на възпитаниците на училището и постигане на още по-големи успехи за България.
 

Свързани новини

ОПРР и модерното образование

10.04.2021

ОПРР и модерното образование

09.04.2021

ОПРР и модерното образование

02.04.2021

ОПРР и модерното образование

01.04.2021

ОПРР и модерното образование

31.03.2021


flash