ОПРР и модерното образование: Как променихме България, част 5

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио Fresh!, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
В момента се модернизират 456 образователни институции, от които вече са завършени 103 училища, 57 детски градини и 9 университета. 
 
Освен строително-монтажни дейности, основен ремонт, нови фасади, покриви и дограма, в училищата се подменя и оборудването, внедрят се модерни системи за енергийна ефективност, обучение и преподаване. В повечето от тях са ремонтирани и училищните дворове, на места са изградени нови физкултурни салони, спортни площадки, както и асансьори за лица в неравностойно положение. 
 
Подкрепата по ОПРР не е само за обновяване и модернизиране на материалната база в училищата, детските градини и университетите, но и за реализация на иновативни проекти в спортни, културни, професионални и специализирани училища от национално и регионално значение. 
 
Инвестициите в образованието създават подходящи и съвременни условия за децата, учениците, студентите и техните преподаватели, така, че в по-приветлива и комфортна среда да разгърнат своите таланти, умения и заложби и да планират живота си в родината. 
 
Съвременният и модерен вид на образователните обекти - независимо дали са общински, държавни, общообразователни или професионални училища, висшите учебни заведения, детските градини, ще остане един от приоритетите за финансиране и през новия програмен период 2021-2027 г. по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 
 
По 46 договора се модернизират училища  в сферата на земеделието, агротехника, ветеринарна медицина, строителство и архитектура, търговски и технически гимназии, и други по процедура "Подкрепа за професионалните училища в Република България" с бенефициент Министерство на образованието и науката по Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г. 
 
Днес ви представяме: Добрич – Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов"
 
 
Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич" (ПГВМ) има 47 годишна история. Тя е едно от четирите тясно специализирани училища за обучение по направление "Ветеринарна медицина" в страната и единственото за цяла североизточна България. Освен от област Добрич, в Гимназията  има ученици и от още шест области от Североизточна България. ПГВМ се намира в регион, където основен приоритет в развитието на икономиката е селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. 
 
 
По проекта е поставена топлоизолация на външните стени на училищната сграда и физкултурния салон, топлоизолация на подпокривните пространства, подменена е дограмата на физкултурния салон, монтиран е нов водогреен котел и е изграден нов подземно положен топлопровод за топлозахранване на учебната сграда. В сградите са изградени нови отоплителни инсталации, монтирана е соларна инсталация за топла вода. 
 
 
Ремонтирани са класните стаи, лабораториите, библиотеката, тоалетните, съблекалните към физкултурния салон. Подменени са покривните конструкции на двете сгради, водопроводните инсталации, хоризонталната канализация, осветителните и звънчева инсталации, електрическите инсталации на учебната сграда, физкултурния салон и котелното помещение. За физкултурния салон е изградена рампа за хора в неравностойно положение. Подменени са осветителните тела за парково осветление. Рехабилитирани са настилките около двете сгради. 
 
 
По проекта е доставено oбзавеждане на кабинетите по общообразователна и професионална подготовка, лабораториите, заседателна зала, библиотеката, коридорите и фоайетата, зоните за отдих за ученици и учители. Доставено е ветеринарно-медицинско лабораторно оборудване, компютърна, мултимедийна и копирна техника, оборудване за кабинетите по общообразователна и професионална подготовка, спортно оборудване за физкултурния салон и фитнес залата. 

Свързани новини

ОПРР и модерното образование

10.04.2021

ОПРР и модерното образование

09.04.2021

ОПРР и модерното образование

08.04.2021

ОПРР и модерното образование

02.04.2021

ОПРР и модерното образование

31.03.2021


flash