"Дигитална раница" - национална платформа за образователни услуги и съдържание

Министерство на образованието и науката сключи договор за единна национална електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС). 
 
Целта на платформата е от една страна да даде на учителите мощен инструментариум, с помощта на който сами да създават съвременни и интересни интерактивни уроци, а от друга – да събере на едно място в "дигитална раница" всичко необходимо за ученика.
 
Проектът цели цялостната дигитална трансформация на образованието. По него са реализирани и редица други дейности – националната система за идентификация на учениците и учителите в edu.mon.bg, извънкласни дейности за учениците, обучения за учителите, доставки на техника за училищата, хранилище-библиотека за образователни ресурси със свободен достъп и др. 
 
Предстоят и обучения на учителите за работа с платформата и за разработка на уроци, като в последствие най-добрите ще им бъдат заплащани и публикувани за национално ползване, така че да се създаде леснодостъпна банка с електронни ресурси по всички общообразователни предмети.
 
Единната идентичност беше необходима първа стъпка дигитализацията на образованието. Така се създава достъпна и ефективна среда за провеждане на онлайн обучение, за администриране на всички училищни процеси, както и за използване на образователни приложения с цел повишаване на мотивацията за учене. 
 
 
За да продължи вече започналия процес, се разработи и проектът за ЕЕПОУС. Централен фокус е създаването на възможност учителите сами да създават съдържание. Проектът ще даде тласък на учителското съсловие да създава електронно образователно съдържание, ще събере на едно място безплатното електронно съдържание и то ще може да се филтрира и подрежда в дигиталната раница, според нуждите на всеки ученик. Ще създаде електронен "хъб" (Дигиталната раница), която съвместява цялата административна информация, ще предостави възможност за бързи и точни аналитики на ползваемостта на всички ресурси в системата. 
 
Платформата ще даде необходимия тласък за осъвременяване на българското образование, водейки се от най-добрите световни образователни практики и най-високите професионални стандарти. Очаква се платформата да доведе до реална положителна промяна в модела на преподаване и да се превърне в ежедневен инструмент, чрез който значителна част от учениците в страната да усвояват учебния материал.
 
Платформата поставя ученика в центъра на образователния процес, като води до него цялата актуална и индивидуализирана информация, приобщава родителите към учебния процес, интегрира всички дигитални елементи на образователната система и предоставя възможност българските учители да влязат в ролята на създатели на дигитално образователно съдържание.
 
Като резултат ще създаде банка с готово образователно съдържание, разработено от учители за учители, ще допринесе за цялостно повишаване на дигиталните умения на учителите, ще повиши ефективността на всички процеси в системата на образованието, ще повиши прозрачността в системата относно нейната ефективност и резултати, ще подпомогне прехода от образователна система, насочена към възпроизвеждане на знания, към система, насочена към развитие на умения и компетентности на 21 век у учениците и ще възвърне основната роля на учителя отново към преподаването. 

Свързани новини

Да спасим един човешки живот!

24.04.2024

Tочното решение за проблеми с гърба

22.04.2024

Moto Expo 2024 започва от утре

19.04.2024

За чисти дихателни пътища

15.04.2024

Royal Enfield и Rueju на Moto Expo 2024

11.04.2024


flash