Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав чрез строителство и доставка на хидрографски кораб. За това ни разказа Божидар Янков и ИАППД. Освен дълбочините, ще се измерват и бреговата ивица, и островите включително, с цел определяне на тяхната национална принадлежност.
 
 
Една от целите на проекта е да се достигнат международните стандарти за извършване на геодезични измервания и хидрографни дейности, необходими за изучаване на хидроморфоложките изменения на река Дунав.
 
В гр. Русе се намира и един от най-новите кораби на ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" - хидрографски кораб "Дунав 1". Неговата роля за поддържане сигурността на корабоплаването по реката е от изключително значение.  
 

Научете повече за "Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на eufunds.bg/bg/optti.


Свързани новини

"Стигаме далече": Подобрения по р. Дунав

27.07.2021

"Стигаме далече": "София-Пловдив-Бургас"

13.07.2021

Рубрика "Стигаме далече": VTMIS

29.06.2021

Новото ж.п. трасе "София-Пловдив-Бургас"

25.06.2021

"Стигаме далече": новата драга на ИАППД

22.06.2021


flash