ОПРР и модерното образование: Как променихме България, част 3

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио Fresh!, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
В момента се модернизират 456 образователни институции, от които вече са завършени 103 училища, 57 детски градини и 9 университета. 
 
Освен строително-монтажни дейности, основен ремонт, нови фасади, покриви и дограма, в училищата се подменя и оборудването, внедрят се модерни системи за енергийна ефективност, обучение и преподаване. В повечето от тях са ремонтирани и училищните дворове, на места са изградени нови физкултурни салони, спортни площадки, както и асансьори за лица в неравностойно положение. 
 
Подкрепата по ОПРР не е само за обновяване и модернизиране на материалната база в училищата, детските градини и университетите, но и за реализация на иновативни проекти в спортни, културни, професионални и специализирани училища от национално и регионално значение. 
 
Инвестициите в образованието създават подходящи и съвременни условия за децата, учениците, студентите и техните преподаватели, така, че в по-приветлива и комфортна среда да разгърнат своите таланти, умения и заложби и да планират живота си в родината. 
 
Съвременният и модерен вид на образователните обекти - независимо дали са общински, държавни, общообразователни или професионални училища, висшите учебни заведения, детските градини, ще остане един от приоритетите за финансиране и през новия програмен период 2021-2027 г. по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 
 
Днес ви представяме: Хасково – Основно училище "Шандорф Петьофи" (със статут на иновативно училище от 2019 г.)
 
 
Реализацията на проекта е свързана с изпълнението на основен ремонт / реконструкция / обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на ОУ "Шандор Петьофи". Положена е топлоизолация по фасадите, покривите са ремонтирани основно. 
 
 
Цялостно е подменена дограмата, вътрешна и външна. За сградите се предвиждат подмяна на ел. и ВиК инсталациите - ел. табла и захранващи линии; мълниезащитни инсталации; подмяна на вътрешна и външна ВиК инсталация и др. Изградена е пожароизвестителни инсталации. Подменени са отоплителните котли.
 
 
Благоустроява се и ремонтира основно дворното пространство. Изградени са нови спортните игрища и детски площадки. Премахват се старите спортни съоръжения и се монтират нови - баскетболни кошове, футболни врати и др. Върху старият асфалт се полага специализирана спортна настилка. Спортните зони са осветени с нови осветителни стълбове и са монтирани фитнес уреди за открито и пейки. 
 
 
Ремонтните дейности в сградата и вътрешните дворове включват всички видове строително-монтажни работи, включително отопление и вентилация, газификация и озеленяване. Изградена е достъпна архитектурна среда. Монтирано е ново осветление в дворовете и ново озеленяване. 

Свързани новини

ОПРР и модерното образование

10.04.2021

ОПРР и модерното образование

09.04.2021

ОПРР и модерното образование

08.04.2021

ОПРР и модерното образование

02.04.2021

ОПРР и модерното образование

01.04.2021


flash