ОПРР и модерното образование: Как променихме България, част 2

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио Fresh!, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
В момента се модернизират 456 образователни институции, от които вече са завършени 103 училища, 57 детски градини и 9 университета. 
 
Освен строително-монтажни дейности, основен ремонт, нови фасади, покриви и дограма, в училищата се подменя и оборудването, внедрят се модерни системи за енергийна ефективност, обучение и преподаване. В повечето от тях са ремонтирани и училищните дворове, на места са изградени нови физкултурни салони, спортни площадки, както и асансьори за лица в неравностойно положение. 
 
Подкрепата по ОПРР не е само за обновяване и модернизиране на материалната база в училищата, детските градини и университетите, но и за реализация на иновативни проекти в спортни, културни, професионални и специализирани училища от национално и регионално значение. 
 
Инвестициите в образованието създават подходящи и съвременни условия за децата, учениците, студентите и техните преподаватели, така, че в по-приветлива и комфортна среда да разгърнат своите таланти, умения и заложби и да планират живота си в родината. 
 
Съвременният и модерен вид на образователните обекти - независимо дали са общински, държавни, общообразователни или професионални училища, висшите учебни заведения, детските градини, ще остане един от приоритетите за финансиране и през новия програмен период 2021-2027 г. по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 
 
Днес ви представяме: Търговище - Основно училище "Христо Ботев"
 
Включените в проекта обекти са били в много лошо експлоатационно състояние. Същевременно те са важни за града и са едни от най-предпочитаните за обучение в град Търговище. Чрез реализацията на проекта е осигурена модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на общинската образователна инфраструктура в гр. Търговище. Това допринася за цялостно подобряване на учебния процес, улесняване въвеждането на нови методи на обучение, повишаване мотивацията на учениците за по-добра активност и усвояване на знанията и реализацията им на пазара на труда. 
 
 
По проекта е извършен основен ремонт, цялостна реконструкция, доставено е ново оборудване и обзавеждане на сградите. Извършеното цялостно саниране, запазва специфичния архитектурен облик на училището, характерен за 30-те - 40-те години на миналия век. Монтирано е декоративно осветление на външните площадки, положени са нови настилки във външния и вътрешния двор. 
 
 
Изградени са спортни игрища и паркинг за велосипеди. Доставено е съвременно оборудване, с което се повишава качеството на преподавания материал, разнообразни средства за онагледяване, използване на възможностите на дигиталните технологии, в това число 3D принтер, 3D екран, интерактивни дъски, онлайн базирана система (умна система за подпомагане на обучителния процес), преносима класна стая и много други. 
 
 
Предвидено е оборудване, което ще позволи приложни занимания в часовете по биология, химия, физика. Предвидени са нови компютърни системи, които ще подпомогнат постигането на задължителната компютърна грамотност и ще насърчават учениците да усвояват възможностите на различните софтуерни продукти. Предвиден е софтуер за часовете по различните дисциплини, който дава възможност за една активна и увлекателна комуникация, съответно по-бързо усвояване на знанията. 
 

Свързани новини

ОПРР и модерното образование

10.04.2021

ОПРР и модерното образование

09.04.2021

ОПРР и модерното образование

08.04.2021

ОПРР и модерното образование

02.04.2021

ОПРР и модерното образование

01.04.2021


flash