ОПРР и модерното образование: Как променихме България?

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио Fresh!, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
В момента се модернизират 456 образователни институции, от които вече са завършени 103 училища, 57 детски градини и 9 университета. 
 
Освен строително-монтажни дейности, основен ремонт, нови фасади, покриви и дограма, в училищата се подменя и оборудването, внедрят се модерни системи за енергийна ефективност, обучение и преподаване. В повечето от тях са ремонтирани и училищните дворове, на места са изградени нови физкултурни салони, спортни площадки, както и асансьори за лица в неравностойно положение. 
 
Подкрепата по ОПРР не е само за обновяване и модернизиране на материалната база в училищата, детските градини и университетите, но и за реализация на иновативни проекти в спортни, културни, професионални и специализирани училища от национално и регионално значение. 
 
Инвестициите в образованието създават подходящи и съвременни условия за децата, учениците, студентите и техните преподаватели, така, че в по-приветлива и комфортна среда да разгърнат своите таланти, умения и заложби и да планират живота си в родината. 
 
Съвременният и модерен вид на образователните обекти - независимо дали са общински, държавни, общообразователни или професионални училища, висшите учебни заведения, детските градини, ще остане един от приоритетите за финансиране и през новия програмен период 2021-2027 г. по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 
 
Днес ви представяме: Бургас – обект учебен кампус "Коджакафалията"
 
 
Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ(Дом за деца лишени от родитеслки грижи) "Ал. Г. Коджакафалията" в учебен корпус. Сградата се намира в централна градска част на Бургас и е емблематична за историята на град Бургас. Тя е изградена с дарение от едноименния бургаски търговец Александър Георгиев Коджакафалията и функционира като дом за деца, лишени от родителска грижа, от 1903 г. до 2013 г. След този период там се е помещавала Вечерна гимназия "Захари Стоянов" в Бургас, като не е разполагала със съвременни условия за провеждане на учебни занятия. В непосредствена близост до сградата, се намират още две гимназии, които са с ограничено пространство и изчерпан капацитет за ученици. 
 
 
В рамките на проекта се реконструира сградата на Дома (ДДЛРГ Ал.Г. Коджакафалията), и се обвързва функционално със съществуващата сграда на ПМГ "Акад. Никола Обрешков" чрез изграждане на топла връзка между двете сгради. Чрез вътрешното преустройство се осигуряват съвременни учебни стаи и се създава нова, достъпна и адекватна за целите на образованието среда, в която се обособява и ново основно училище Ал. Г. Коджакафалията с капацитет 416 ученици. 
 
 
Благодарение на инвестициите по проекта, новото основно училище разполага с модерна инфраструктура, съвременно обзавеждане и прилага иновативни методи за обучение, съобразени с най-новите тенденции в европейското образование. 
 
 
Чрез изградения стъклен ръкав по проекта между училищата се оформя модерен образователен кампус, обхващащ всички възрастови групи. Част от комплекса е новата мултифункционална сграда, предназначена за ученически спорт, която се изгражда в двора на двете елитни гимназии. 
 
 
Новоизграденият корпус включва плувен комплекс и зона за фитнес, многофункционална зала за колективни видове спорт-волейбол, баскетбол, хандбал, а на последните два етажа са разположени по-малки зали за спорт. Осигурена е и достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. 
 
 
При проектирането на новата сграда са приложени алтернативни методи за съхраняване на природните ресурси и намаляване на разходите за експлоатация. Извършено е и допълнително озеленяване в дворното пространство и вертикално озеленяване на оградите, с цел намаляване на праховото и шумово замърсяване. Чрез реализацията на проекта се обособява модерен и елитен образователен кампус, който отговаря на съвременните стандарти в образованието и спортното възпитание. 
 

Свързани новини

ОПРР и модерното образование

10.04.2021

ОПРР и модерното образование

09.04.2021

ОПРР и модерното образование

08.04.2021

ОПРР и модерното образование

02.04.2021

ОПРР и модерното образование

01.04.2021


flash