Марионетен театър "Такеда" за първи път в Българияflash